Cara Membuat Animasi Menggunakan Notepad

Cara Membuat Animasi Menggunakan Notepad - Kali ini saya share tutorial Cara Membuat Animasi Menggunakan Notepad. Buat sobat blogger yang belum pernah membuat animasi menggunakan notepad, berikut ini tutorialnya:.
1. Buka Notepad.
2. Pastekan kode berikut ke dalam notepad dan berikan nama putupunyablog.bat kemudian simpan/save.

@echo Off
@Title Animasi
@color 74
cls
:Anim
echo.
echo O
Echo.
echo ___________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O
Echo l
echo ___________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O
Echo l\
echo ___________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O
Echo /l\
echo ___________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O
Echo /l\
echo ___\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O
Echo /l\
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O O
Echo /l\
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O O
Echo /l\ l
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O O
Echo /l\ l\
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O O
Echo /l\ /l\
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O O
Echo /l\ /l\
echo _/_\_____________________\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O O
Echo /l\ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ O
Echo l\ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ O
Echo l\ \ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ / O
Echo l\ \ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ _ O
Echo l\ \ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ __ O
Echo l\ \_ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ ___ O
Echo l\ \__ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ ____ O
Echo l\ \___ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ _____ O
Echo l\ \____ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ ______ O
Echo l\ l____/ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_/_______ O
Echo /l \ l____/ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_\________ O
Echo /l / l____/ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ ________ O
Echo /l l____/ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ ________ O
Echo /l l____/ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ ________ O
Echo /l l____/ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ ________ O
Echo /l l____/ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ ________ O
Echo /l l____/ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ ________ O
Echo /l l____/ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ ________ O
Echo /l l____/ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ ________ O
Echo /l l____/ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ ________ O
Echo /l l____/ /l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ ________ O
Echo /l l____//l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ ________O
Echo /l l____/l\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ _______O
Echo /l l____/\
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ ______O_
Echo /l l____/
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ _____O__
Echo /l l____/
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ ____O___
Echo /l l____/
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ ___O___
Echo /l l____
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ __O___
Echo /l l___
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ _O___
Echo /l l__
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ O___
Echo /l l_
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ O___
Echo /l l
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ O __
Echo /l
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ O _
Echo /l
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ O
Echo /l
echo _/_\___________________/_\__
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ O
Echo /l /
echo _/_\___________________/____
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_
Echo /l O/
echo _/_\___________________/____
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_
Echo /l Ol
echo _/_\___________________/____
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_
Echo /l O
echo _/_\___________________/____
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ /
Echo /l O
echo _/_\__________________\_____
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_ /
Echo /l O(
echo _/_\__________________\_____
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_
Echo /l O()
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_
Echo /l O())
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_
Echo /l O()))
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_
Echo /l O())))
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_
Echo /l O()))))
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_
Echo /l O())))))
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_
Echo /l O()))))))
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_
Echo /l O())))))))
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_
Echo /l O()))))))))
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo O_
Echo /l O())))))))))
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo _O_
Echo l O()))))))))))
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo TiDaK
echo \O/
Echo l O())))))))))))
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo TiDaK
echo \O/
Echo l O()))))))))))))
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo TiDaK
echo \O/
Echo l O())))))))))))))
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo TiDaK
echo \O/
Echo l O()))))))))))))))
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo TiDaK
echo \O/
Echo l O())))))))))))))))
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo TiDaK
echo \O/
Echo lO()))))))))))))))))
echo _/_\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo -O()))))))))))))))))
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo -O())))))))))))))))
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo -O()))))))))))))))
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo -O())))))))))))))
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo -O()))))))))))))
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo -O())))))))))))
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo -O()))))))))))
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo -O())))))))))
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo -O()))))))))
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo -O())))))))
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo -O()))))))
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo -O())))))
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo -O()))))
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo -O())))
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo -O()))
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo -O())
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo -O()
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo -O-
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo - -
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo -
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l/
Echo.
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \l
Echo.
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo \
Echo.
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo.
Echo.
echo _/l\________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo.
Echo.
echo _/l_________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo.
Echo.
echo _/__________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo.
Echo.
echo ____________________________
ping localhost -n 1 > nul
cls
echo.
echo No OnE SuRvIvE
Echo.
echo ____________________________
ping localhost -n 3 > nul
cls
echo.
echo ThEy AlL DiE, Created by Putupunyablog
Echo.
echo ____________________________
ping localhost -n 5 > nul
cls
Goto Anim
Lihat hasilnya :). Selamat berkarya.
Thanks: http://rellsafan.blogspot.com/2012/09/cara-membuat-animasi-melalu-notepad.html

Baca Juga Artikel Dibawah Ini!4 komentar:

Silahkan Berkomentar. Dilarang Live Link. Tidak Memakai Verifikasi Kata. Berkomentarlah Dengan Sopan!.

Entri Populer

 
Copyright © 2012 - 2013 Putupunyablog | Powered by Blogger